Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 17000 bostäder. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden runt om i hela Uppsala. Med vår långsiktiga och målinriktade förvaltning skapar vi trygga och härliga miljöer där många vill bo. På denna hemsida presenterar vi vår hållbarhetsredovisning för året 2020. Här kan du hitta information om allt mellan jämställdhetsfrågor och hållbarhetsmål till sommarjobb och leverantörsfrågor.

Omsättning

0
mnkr

Antal fastigheter

0
st

Antal bostäder

0
st

Antal medarbetare

0
st

Hyresintäkter

Mnkr

Resultat efter finansiella poster

Mnkr

Investeringar

Mnkr

Utvalda Artiklar

Nyckelartiklar ur vår Års– & Hållbarhetsredovisning 2020

VD–ord

Ett annorlunda år på Uppsalahem Året har i stor utsträckning präglats av att leverera på våra löften, trots covid-19-pandemin, och se till att vår personal

Hållbarhet på Uppsalahem

Uppsalahems vision är att skapa ett levande samhälle och bidra till en attraktiv stad som många vill bo och leva i, idag och i framtiden.

Riskhantering

Uppsalahem arbetar aktivt med riskhantering. Att förstå vilka risker som finns i vår verksamhet och vad de kan få för konsekvenser om de skulle inträffa

Hantering av covid-19-pandemin

Den 11 mars meddelade WHO att spridningen av covid-19 klassades som en pandemi. Pandemin har påverkat Uppsalahem under resten av året och vi har vidtagit