Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 5, 8, 12, 13, 15, 16

Ansvarsfulla affärer

Genom att visa vad vi tycker är viktigt, både inom och utåt, sätter vi riktningen för oss själva och våra leverantörer. För att lyckas med det är det viktiga att ha en stabil och långsiktig ekonomi i grunden.

Ansvarsfullt företagande

RESPEKTERA HÅLLBARHETSASPEKTER I LEVERANTÖRSKEDJAN Hållbarhetskrav i våra upphandlingar Uppsalahem ställer hållbarhetskrav i alla upphandlingar. Alla som är ansvariga för att upphandla en vara, tjänst eller byggentreprenad

GRI-appendix

GRI-appendix För 2021 rapporterar Uppsalahem sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, Standards. Följande appendix innehåller kompletteringar till Uppsalahems års- och hållbarhetsredovisning. Hållbara hus