Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 5, 8, 12, 13, 15, 16

Ansvarsfulla affärer

Genom att visa vad vi tycker är viktigt, både inom och utåt, sätter vi riktningen för oss själva och våra leverantörer. För att lyckas med det är det viktiga att ha en stabil och långsiktig ekonomi i grunden.