GRI-appendix

För 2021 rapporterar Uppsalahem sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, Standards. Följande appendix innehåller kompletteringar till Uppsalahems års- och hållbarhetsredovisning.

Hållbara hus och hem

TOTAL ENERGIANVÄNDNING (GRI 302-1)

i kWh/m2, år

KOLDIOXIDUTSLÄPP TON CO2­EKV (305­-1 OCH 305­-2)
BASÅR200420172018201920202021
Fossil olja*2 08845451300
Biobaserad olja*--0,010,110,160
Träpellets*----50
El*2 8921110,821,07
Drivmedel*2601411631644855,6
Fjärrvärme**35 57424 19425 72328 79986109
Egen bil i tjänst*-87710
Tjänsteresor flyg*-12200,25
ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA RENOVERADE LÄGENHETER
2019 144 st2020 9 st

AVFALL FRÅN VÅRA HYRESGÄSTER (GRI 306­-2)

37% av hyresgästernas avfall har källsorterats.

TOTALT KOLDIOXIDUTSLÄPP (GRI 305­-1, 305-­2)

CO2-ekv

Trygghetsindex20212020Ökat/minskat
Belysning på gård och nära huset86,7384,911,82
Förrådens säkerhet mot inbrott65,4166,02-0,62
Kontakt med grannar81,8682,09-0,24
Personlig trygghet i källare75,2576,19-0,94
Personlig trygghet i området kvällar/nätter79,0576,642,41
Säkerhet mot inbrott i lägenheten77,0176,410,60
Störs inte av grannar74,4673,790,67
Trygghet i trapphus87,4087,62-0,22
Total trygghet78,4477,990,44

Tillsammans på Uppsalahem

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA (102­-8)
201920202021
Kvinnor127128134
Män172179167
Totalt299307301
ANSTÄLLDA PER ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH KÖN(GRI 405-1)
TillsvidareanställdaVisstidsanställda
201920202021201920202021
Kvinnor111116119161215
Män159166157131310
Totalt270282276292525
TILLSVIDAREANSTÄLLA PER ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH KÖN (GRI 405-­1)
201920202021201920202021
Kvinnor107110113466
Män158163153134
Totalt2652732665910
ARBETSSKADOR, TILLBUD OCH OLYCKOR (GRI 403­-9)
201920202021
Tillbud212724
Olyckor1323-
Arbetsskador*74-
Skador/olycksfall**--41
Färdolycksfall***-43
Covid-19 tillbud ****--14
* Arbetsskador kan vara orsakade av en olycka och kan därmed stå med både i siffran för arbetsskador och olyckor.
** Rapporteras från 2021 ihop på grund av nytt inrapporteringssystem.
*** Rapporteras från 2020.
**** Rapporteras från 2021 för att inte belasta den vanliga tillbudsstatistiken.

PERSONALOMSÄTTNING (GRI 401-1)

Personalomsättning i %

NYANSTÄLLDA (GRI 401-1)