Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 5, 8

Attraktiv och inkluderande arbetsplats

Artiklar i detta kapitel

Erbjuda goda arbetsvillkor

Ha ett gott ledarskap med sunda värderingar Ett bra ledarskap är en nyckelfaktor för att alla medarbetare ska få rätt förutsättningar att utvecklas och växa