Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 5, 8