Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 7, 8, 11, 13, 15

Hållbara hus och hem

Nyckelartiklar i detta kapitel

Bygga och förvalta hållbara bostäder

BYGGA OCH FÖRVALTA HÅLLBARA BOSTÄDER Uppsalahem arbetar med hållbarhet genom hela sin verksamhet, från idéstadiet till det färdiga huset. Miljösmarta lösningar prövas och utvärderas för att resurserna

Begränsa klimatutsläpp

Begränsa Klimatutsläpp Uppsalahem strävar efter att vara Uppsalas mest hållbara bostadsbolag. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan samtidigt som