Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 7, 8, 11, 13, 15