Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 17000 bostäder. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden runt om i hela Uppsala. Med vår långsiktiga och målinriktade förvaltning skapar vi trygga och härliga miljöer där många vill bo. På denna hemsida presenterar vi vår hållbarhetsredovisning för året 2021. Här kan du hitta information om allt mellan jämställdhetsfrågor och hållbarhetsmål till sommarjobb och leverantörsfrågor.

Omsättning

0
mnkr

Antal fastigheter

0
st

Antal bostäder

0
st

Antal medarbetare

0
st

Hyresintäkter

Mnkr

Resultat efter finansiella poster

Mnkr

Investeringar

Mnkr

Utvalda Artiklar

Nyckelartiklar ur vår Års– & Hållbarhetsredovisning 2021

VD–ord

NYA TAG OCH LJUS I TUNNELN 2021 var året då vi försökte gå tillbaka till någon slags ny normalitet, samtidigt som mycket var på paus

Läs mer »

Riskhantering

Uppsalahem arbetar aktivt med riskhantering. Att förstå vilka risker som finns i vår verksamhet och vad de kan få för konsekvenser om de skulle inträffa

Läs mer »

Ett levande Uppsala

Uppsalahem äger 0 % av Uppsalas hyresrätter ETT LEVANDE UPPSALA Uppsala växer så det knakar. Det vi bygger idag ska stå i minst hundra år

Läs mer »