Uppsalahems värdekedja

IDéSTADIE
Tid: 1,5-10 år

 • 1.
  PLANERING

  Marken köps eller så ses möjligheterna över att bygga på egen mark och en idé om projektet arbetas fram.

 • 2.
  PROGRAM OCH DETALJPLAN

  Vid ett positivt svar påbörjas arbetet.

 • 3.
  LAGA KRAFT

  Dags att göra verklighet av planerna.

PRojekterinGs-
skede Tid: 1-2 år

 • 1.
  Upphandling

  Entreprenörer handlas upp.

 • 2.
  Ramar och beskrivningar

  Det tas fram ramar och beskrivningar för bygget.

 • 3.
  Bygglov

  Byggherren ansöker om bygglov hos kommunen.

Byggskede
Tid: 1-3 år

 • 1.
  SPADTAG

  Ett officiellt spadtag indikerar starten för bygget.

 • 2.
  Huset byggs

  Entreprenören köper in materialet och bygger sedan huset med hjälp av underleverantörer.

 • 3.
  Slutbesiktning

  Huset slutbesiktas och lämnas över till förvaltningen.

ÖVERKLAGAN

Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när länsstyrelsen eller domstolen slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte överklagas. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen inte vinner laga kraft.

Förvaltning (Tid: 50 år)

Lägenheten hyrs ut

Innan husen är färdiga förhandlas hyrorna med hyresgästföreningen, sedan börjar uthyrningen. En bostad kan därefter hyras ut många gånger under sin livstid.

Ny hyresgäst flyttar in

Kunderna är det viktigaste vi har. Med service och dialog skapar vi trivsamma hem.

Drift och skötsel

Genom att hela tiden sköta om fastigheter och gårdar skapar vi ett attraktivt boende.

Underhåll

Fastigheternas underhåll planeras långsiktigt för att få ut det bästa av hyrespengen och samtidigt få husen att hålla längre.

Renovering (Tid: 1–3 år)

Efter cirka 50 år behöver husen renoveras för att hålla minst lika många år till.ca

SNABBFAKTA 2021: UPPSALAHEMKONCERNEN
ÄgareUppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB
Marknadsvärde på Uppsalahems fastigheter inkl projekt31,6 (26,9) mdkr
Omsättning1 556 (1 489) mnkr
Resultat före skatt och bokslutsdisposioner365 (316) mnkr
Investeringar pågående projekt426 (757) mnkr varav nyproduktion 88 mnkr, renovering och underhåll 326 mnkr och inventarier 12 mnkr.
Underhållskostnader131 (146) mnkr
Synlig soliditet41,3% (39,2) %
Justerad soliditet76,9% (69,6) %
Antal fastigheter189 (190) st
Antal bostäder17 440 (17 181) st, varav; vanliga 12 243, kollektiv 24, senior 141, service/stöd/vård 111, student 4 035, trygghet 31, ungdom 819 och kompiskontrakt 36
Antal lokaler1 783 varav 412 verksamhetslokaler och 1 371 förråd
Uthyrningsbar yta1 110 781 m² varav LOA: 76 592 m2 BOA: 1 034 189 m²
Antal tecknade kontrakt4 065(3 673) st varav Studentstaden 2 060 (inkl. överlåtelser, byten, kundvård m.m)
Pågående nyproduktion178 (408) st
Pågående renovering495 (713) st
Antal medarbetare301 personer har under 2021 jobbat på Uppsalahem, plus praktikanter och sommarjobbare.
MedelkötidenUppsalahem – befintligt 9,5 år, nyproduktion 7,2 år Studentstaden – befintligt 2,9 år