NYA TAG OCH LJUS I TUNNELN

2021 var året då vi försökte gå tillbaka till någon slags ny normalitet, samtidigt som mycket var på paus och fick flyttas fram. Världen präglades i stort fortfarande av galopperade smittspridning, samtidigt som vaccinet gav oss hopp om ljus i tunneln. Parallellt går vi igenom regeringskris, under några veckors tid under våren dödas fem kvinnor och gängskjutningarna eskalerar. Hur ska vi som bostadsbolag förhålla oss till allt detta? Hur kan vi hjälpa till, hur kan vi förebygga och hur kan vi bidra till att vår stad blir en trygg plats för alla?

Förändring tar tid

Det här är frågor som hållit mig vaken under året. För det är svåra frågor att lösa. Vi kan inte göra allt, men vi ska ta så mycket ansvar vi kan och mäktar med. I år har vi funnits i 75 år och i mitt jobb som vd ingår det att ständigt fundera på hur vi kan bli bättre och putta vår organisation i rätt riktning. När jag ser tillbaka på 2021 så har vi startat ett antal förbättrings- och förändringsprojekt, samtidigt som vi har försökt höja våra servicenivåer. Vi har kommit en bit på vägen, men förändring tar tid och är ofta svårare än vad man vill tro. Hela branschen utvecklas i rask takt och om våra bostäder ska vara de som folk helst vill bo i även i framtiden så krävs det att vi är lyhörda för omvärldsförändringar och fortsätter att utvecklas. Att jobba med ständiga förbättringar är därför en nödvändig del av vår vardag, men vi kan självklart inte förbättra allt samtidigt.

Förbättringsarbetet under året

Jag vill särskilt lyfta fram några områden som betytt extra mycket för oss 2021. Vi har tilldelats Uppsala kommuns kvalitetspris, vilket är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt förändringsarbete. Vi får priset för att vi uppvisar goda resultat jämfört med andra i branschen och för att vi prioriterar att förstå våra kunders behov. Juryn pekar också på att vi har en gedigen struktur kring uppföljning, kvalitetssäkring och förbättringsarbete. Jag vet att det är en oerhört bra grund för vårt bidrag till en bättre och tryggare stad. 

Att se en av våra anställda på förstasidan på UNT i en viktig hållbarhetsfråga ger oss också kraft. Annika Billstam, projektutvecklare, lyckades med detta genom att berätta om vårt arbete med hållbar hantering av dagvatten i ett av våra områden, Bäcklösa. Tillsammans med RISE och våra projektpartners beviljades vi stöd av Vinnova för att utveckla en mer hållbar hantering av dagvatten i perspektivet av klimatförändringar och urbanisering. När skyfallen blir fler och innehåller större vattenmängder behöver vi arbeta aktivt med klimatanpassning. Detta för att undvika skador på byggnader och vägar.

Resultat

före skatt och bokslutsdispositioner

0
mnkr

Marknadsvärde

Uppsalahems fastigheter inkl projekt

0
mdkr

Underhålls-kostnader

0
mnkr

”Att jobba med ständiga förbättringar är nödvändigt.”

Hållbara bostäder

Jag vill stanna kvar en stund i Bäcklösa, som är ett av våra större nyproduktionsprojekt som blev klart 2021. För bara några år sedan fanns här inget annat än åkermark. Bäcklösa är ett område där vi genom en långsiktig detaljplan har kunnat omvandla en tom åkeryta till ett levande område. Nu har vi färdigställt nästan 500 bostäder i området. 

I Bäcklösa har vi tänkt lite extra på hållbarhet. De flesta byggnaderna har certifierats och godkänts enligt Miljöbyggnad Silver, som uppfyller krav på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö och god ventilation. Det finns även så kallade raingardens som ska rena samt fördröja dagvattnet innan det leds ner i vattenbrunnarna i området. Vi har även byggt två hållbara trähus med 99 lägenheter och tack vare att vi beviljats 28 miljoner kronor i investeringsstöd kan vi erbjuda dem till en lägre hyra. Hälften av dessa bostäder kommer att hyras ut som ungdomsbostäder. Vårt arbete i Bäcklösa har i slutet av året prisats när vi vann tävlingen Allmännyttans klimatinitiativ i kategorin Klimatsmart boende. 

Innovation för hållbarhet

Många av våra innovationsprojekt har hållbarhet i fokus, vilket är oerhört viktigt. Bara i år har vi inrättat en fordonspool med miljövänliga transportmedel. Under december startade vi också ett pilotprojekt med att spara vatten i våra tvättstugor. Samtidigt som upp till 70% av vattnet sparas, så rensas avloppsvattnet från mikroplaster. Nu under hösten har vi också ökat takten i vårt innovationsarbete. Vi har anställt en innovations- och utvecklingschef och strukturerat vårt arbete med portföljstyrning. Vi är ett företag som vill mycket, men för att komma i mål och göra skillnad för våra kunder och Uppsala, behöver vi styra våra utvecklingsprojekt tydligare. Vi har redan kommit en bra bit på vägen. 

Jämställdhet

Ett annat fokusområde är att fortsatt arbeta med jämställdhet. Där har vi som stor arbetsgivare och beställare en viktig roll. Vi har arbetat systematiskt, medvetet och engagerat med dessa frågor i många år. Det märks, könsfördelningen är så gott som balanserad i såväl chefsgruppen som helhet som i högsta ledningen. Vi arbetar för att få en mer balanserad könsfördelning i de yrkesgrupper där det fortfarande finns skillnader. Vi uppmuntrar våra medarbetare som blivit pappor att ta ut sin föräldraledig-het och vi genomför lönekartläggningar.

Vi jobbar för att åstadkomma jämställdhet inte bara på Uppsalahem, utan ställer även jämställdhetskrav på våra leverantörer. För just detta har vi uppmärksammats genom att vi under året lyftes fram som en av fem finalister till det svenska jämställdhetspriset 2021. Jag är mycket stolt över att i det tuffa startfältet av trettio duktiga nominerade företag vara en av fem som kom ända till finalomgången. Tyvärr vann vi inte denna gång, men vi fick ett fint kvitto på att vi arbetar i rätt riktning.

Målstyrning

För att få färre och tydligare mål med en röd tråd från företagsnivå till individ så utvecklar vi nu vårt arbetssätt kring målstyrning. Vi går dels igenom vad vår affärsplan bör innehålla, men ser även över hur verksamhetsplanerna skall utformas för att vara tydliga och hänga samman med de övergripande målen på ett bra sätt. Varje mål ska vara relevant både i frågor om affärsnytta och hållbarhet. Jag vill att vi ska vara mer flexibla och kunna anpassa oss om så krävs. Inser vi att aktiviteterna inte får oss att nå våra mål ska vi byta aktiviteter mot sådant som vi tror snabbare tar oss i rätt riktning. Vi övergår till en aktiv styrning mot mål och ett mer agilt arbetssätt.

Sverre

Slutligen vill jag lyfta att vi gick i mål med Kvarteret Sverre 2021. För er som inte känner oss kanske det inte säger så mycket. Men Sverre, som blickar ut över Vaksala torg har varit med oss länge. Kvarteret Sverre byggdes 1970 och bestod då av 32 stora lägenheter, 4:or, 5:or och 6:or. När det var dags att renovera huset sågs möjligheten att tillskapa fler och mindre bostäder i kvarteret, nu har Sverre efter ombyggnad, tillbyggnad och påbyggnad hela 79 nya moderna mindre hyresrätter. Nu har äntligen inflyttningen i den stora originalbyggnaden längs med Väderkvarnsgatan mot Vaksala torg inletts. Vi börjar se slutet på ett av våra mest komplexa projekt någonsin. Det har funnit tillfällen när vi funderat över om vi kom-mer att gå i mål, men nu så här mot årets slut, ser vi att det blev mycket bättre än vi någonsin trodde.

2021 har gett världen, Sverige och Uppsala nya svåra utmaningar att lösa. Allt går inte som på räls och har en tydlig lösning från början. Men vi ska inte ducka för utmaningarna utan fort-sätta vara innovativa, lösningsorienterade och ödmjuka inför kommande år. Vi kom ändå en bra bit framåt 2021! 

Vänliga hälsningar,
Mattias Tegefjord