Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 11, 16