Erbjuda bostäder för alla stadier i livet

Vi finns för alla Uppsalabor. Genom att erbjuda olika typer av bostäder skapar vi en kommun för alla – en levande kommun som välkomnar olikheter. Att få arbeta med människors hem är ett av de finaste uppdragen som finns, och varje dag arbetar Uppsalahems medarbetare för att hela Uppsala ska blomstra, idag och imorgon. Tillsammans gör vi vårt bästa för att alla våra hyresgäster ska få ett tryggt och trivsamt hem.

Erbjuda attraktiva hem för olika typer av hushåll

Uppsalahem äger och förvaltar drygt 17 000 bostäder i hela Uppsala, framför allt i Uppsala stad men även i tätorter på landsbygden så som Almunge, Björklinge, Bälinge, Gunsta, Länna, Storvreta och Vänge. I staden finns vi i de flesta områden, från centrala innerstaden till naturnära Sävja, i allt från små gemytliga kvarter som Toven eller Gudrun som är en del av Uppsalas äldre kvarter, till helt nya områden så som Östra Bäcklösa där vi de senaste åren har färdigställt närmare 500 bostäder i tre etapper.

För att veta var och vad vi ska bygga görs en analys av vilka förutsättningar som finns i varje område och av vilka målgrupper som skulle kunna vara intresserade av att bo där. Detta är viktigt för att kunna säkerställa att de bostäder som byggs verkligen är efterfrågade på marknaden. 

Eftersom olika målgrupper har olika behov och önskemål provar vi även alternativa boendeformer, så som olika former av delningsbostäder. Trots att målgruppsanalyser gjorts inför varje projekt har vi utmaningen med hög omflyttning i vissa områden och låg omflyttning i andra. Där det är hög omflyttning försöker vi hitta orsakerna till detta. Ett nyckeltal som vi började följa under slutet av 2021 är ifall våra hyresgäster tycker att deras boende passar den livssituation de befinner sig i. Detta gör vi genom att ställa frågan i vår kundundersökning och svaret kommer förhoppningsvis att framöver ge oss insikter i hur stor del av våra hyresgäster som tycker att bostaden matchar de egna behoven.

 

 

 

Fördelning av månadshyror

i procent (%)

Våra typer av bostäder
Vanliga12 243
Kompiskontrakt36
Kollektiv24
Senior141
Service/stöd/vård111
Studentbostäder4 035
Trygghetsbostäder31
Ungdomsbostäder819
Totalt antal bostäder17 440
ANTAL LOKALER
Antal lokaler1 783 (varav 412 verksamhetslokaler och 1 371 förråd)
Yta för bostäder och lokaler
BOA+LOA1 110 781
BOA1 034 189
LOA76 592
UPPSALAHEMS BOSTÄDER FÖRDELAT PÅ ANTAL RUM OCH KÖK
1 rok3 902
2 rok6 010
3 rok5 225
4 rok1 880
5–8 rok423