TILLHANDAHÅLLA PRISRIMLIGA HYROR

Uppsalahem är till för alla uppsalabor, och en viktig del i vårt arbete är att säkerställa att det finns bostäder av varierande storlek, i olika lägen och i prisklasser som passar både stora och små plånböcker. Efter flera år med kraftigt stigande material- och byggkostnader är det en utmaning att hålla nere produktionskostnaderna vilket kan påverka hyresnivån när vi bygger nya bostäder.

Prisrimliga bostäder

Vid planeringen av nya bostäder strävar vi efter att de ska ha den standard och de tjänster som efterfrågas av våra hyresgäster, och vi följer långsiktiga förändringar i vad som upplevs som prisvärt hos våra kunder. För att följa upp hur våra hyresgäster som är nyinflyttade i nyproduktionsprojekt trivs, skickar vi alltid kundundersökningen till alla nyinflyttade för att få en nollmätning i området. Vi gör även hembesök för att fånga upp synpunkter och svara på frågor. 

Det är högt prioriterat att jobba med prisrimliga bostäder. Detta görs bland annat genom att försöka hålla nere kostnader i samtliga skeden i byggprocessen, hitta nya boendekoncept samt söka investeringsstöd när så är möjligt.

Ökade byggnadskostnader

Byggkostnaderna har ökat jämfört med föregående år, den enskilt största anledningen är entreprenörens ökade kostnader för byggmaterial på grund av råvarubrist och ökad global efterfrågan.

”Ökade byggkostnader gör att vi behöver tänka i nya banor för att få till prisrimliga hyror”

Nya boendekoncept

Uppsalahem arbetar även för att öka prisvärdheten för våra hyresgäster och hitta nya boendekoncept för att erbjuda boendelösningar med lägre hyra. Exempel på detta är att bolaget driver ett innovationsprojekt om prisrimliga bostäder för äldre respektive unga vuxna i delningsboenden, där hyresgästerna delar på vissa gemensamma utrymmen och funktioner så som till exempel kök. Förutom att få ned boendekostnaderna och klimatpåverkan är syftet att bryta ofrivillig ensamhet och öka tryggheten för målgruppen. Under året har Uppsalahem, tillsammans med flera parter, projektlett ett utmaningsdrivet innovationsprojekt med Vinnovafinansiering benämnt Max 4 Lax, där olika aspekter och förutsättningar har utretts. Arbetet går nu vidare för att ytterligare klargöra förutsättningarna inför ett eventuellt beslut om genomförande. Ett annat exempel är de första kompiskontrakten, totalt 36 stycken, som förmedlades under året i samband med renovering av ett antal lägenheter i Eriksberg. På detta sätt kan två personer som är under 27 år dela på ett kontrakt och på hyran för en lägenhet. 

Ramavtal och upphandlingar

I detaljplaneskedet bevakar vi möjligheten att skapa förutsättningar för industriellt tillverkade hus genom att eftersträva hög flexibilitet i detaljplanen för att tillåta olika typer av hus. Med möjligheten att bygga industriellt skapas förutsättningar för att få ner produktionskostnader, bygga billigare bostäder och därmed få ner hyrorna.

I Bäcklösa har vi byggt både industriellt tillverkade hus och platsbyggda hus och kan därför se att slutpriset för projektet sänks med ungefär 10 procent vid användandet av industriellt tillverkade hus.  

I Bäcklösa och Stenhagen har vi testat konceptet och vi planerar även för industriellt bostadsbyggande i Bälinge, Björklinge och Länna.

Investeringsstöd till ungdomar och studenter

Uppsalahems tredje etapp i Bäcklösa går under namnet Trähusen och omfattar två lamellhus om totalt 99 lägenheter där hälften hyrs ut som ungdomsbostäder. Husen är industriellt tillverkade och består av moduler som byggs upp på plats, vilket förkortar byggtiden. Bostäderna blev färdiga för inflyttning under våren/sommaren 2021. 

Trähusen är ett av Uppsalahems nyproduktionsprojekt som beviljats investeringsstöd enligt Boverkets investeringsstöd för hyresrätter. Investeringsstödet gjorde det möjligt för Uppsalahem att erbjuda hyresrätter till en relativt lägre hyra. Riksdagen har beslutat i budgeten för 2022 att avskaffa investeringsstöden, vilket innebär att det i vissa lägen och i vissa projekt innebär utmaningar att bygga bostäder med en tillräcklig lönsamhet. 

Pågående nyproduktion 2021
Kartnr.ProjektAntal bostäderBostadstyp
2Innerstaden, Sverre79Vanliga bostäder
1Bäcklösa, Trähusen etapp 399Ungdoms- & vanliga bostäder
Totalt178