Detta kapitel svarar på frågor som rör de globala målen 5, 6, 11, 12