På mötesplatsen får barnen prova på olika aktiviteter, allt från bollsporter så som badminton och fotboll till andra aktiviteter så som teater, pyssel och stadsodling.

Mötesplats Gottsunda

Mötesplats Gottsunda startade 2018 som en social investering som Uppsalahem genomförde tillsammans med Uppsala kommun. Från som-maren 2021 genomförs Mötesplats Gottsunda av Uppsalahem i samarbete med Hyresgästföreningen. Aktiviteterna på mötesplatsen har under 2021 beviljats 700 000 kr i stöd från Delmos (Delegationen mot segregation). Detta har gjort det möjligt att ha mötesplatsen öppen för alla på skollov och helger efter sommaren, samtidigt som det har erbjudits en stor variation av kostnadsfria aktiviteter. För att lyfta och stärka barns rättigheter har även ett samarbete med Barnombudet i Uppsala län (BOiU) genomförts under 2021. Samarbetet har inneburit aktiviteter tillsammans med barnen på mötesplatsen.

Mötesplatsen riktar sig främst till barn i åldrarna fem till tolv, men alla är välkomna. Under sommaren 2021 hade vi i snitt 20-80 barn varje dag med en jämn fördelning av killar och tjejer. För att skapa positiva nätverk i området ser vi även vikten av att ha med föräldrar på aktiviteterna. Fler föräldrar har också efter uppmaningar från oss valt att delta. 

Grafittikonst av Pärra von Andreasson i Gottsunda på ett av våra parkeringsdäck

Sommarskolor

Även under sommaren 2021 genomfördes Uppsalahems populära sommaraktiviteter i samarbete med flera lokala föreningar. Aktiviteterna i sommarskolan är utvalda för att det ska finnas något för alla och årets aktiviteter bestod av dansskola, friidrottsskola, 4H-läger och basketskola. Totalt deltog 213 barn från hela Uppsala och sommarskolorna var populära hos både tjejer och killar. Även under vinterhalvåret erbjuder Uppsalahem aktiviteter för barn och unga. Uppsalahem är en av huvudsponsorerna för BandyKul som lockar ett stort antal barn att lära sig skridskoåkning och att spela bandy.